Strona główna
  O firmie
  Oferta
  Zwrot VAT
  Karty paliwowe w Hiszpanii
  Autostrady Francja, Hiszpania
  Karta EUROPA ROAD
  Karta VIACARD WŁOCHY
  Kontakt


Wtorek
15 Października 2019
287 dzień roku
Do końca roku pozostało: 77 dni

Imieniny obchodzą:
Teresa, Jadwiga, Florentyna, Aurelia, Leonard


      ZWROT VAT
 W Unii Europejskiej podstawą prawną do ubiegania się 
o zwrot VAT zapłaconego w państwie członkowskim 
przez firmę z innego kraju Wspólnoty jest 
VIII dyrektywa Rady UE z 12 lutego 2008 r. 


Polscy podatnicy mogą otrzymywać zwrot VAT zapłaconego za granicą 
od 2001 r. Wówczas weszły w życie przepisy umożliwiające odzyskanie podatku zapłaconego w Polsce przez podmioty zagraniczne, a w tym zakresie obowiązuje tzw. zasada wzajemności. 


 
Podmiot, zarejestrowany w kraju jako podatnik podatku VAT, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT nie wcześniej, niż za okres 3 następujących po sobie miesięcy. 
Wniosek o zwrot podatku VAT musi obejmować okres co najmniej jednego
kwartału
i zamknąć się w roku kalendarzowym

W większości państw Unii Europejskiej termin składania wniosków 
o zwrot VAT za rok ubiegły upływa 30 wrzesnia. 
Copyright © 2019 Zwrot Vat z Unii. All rights reserved.